سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان مناقصه عملیات رپرگذاری رودخانه های استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای
2 مرمت و بازسازی شبکۀ پایش منابع آب طرح‌های آبرسانی مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه قشلاق و قزل اوزن مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی خرید،بارگیری،حمل،باراندازی و تحویل مواد و مصالح پوشش های حفاظتی داخلی و خارجی سرجوش لوله های فولادی شبکه اصلی آبیاری مریوان- پ مناقصه یك مرحله‌ای
5 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاژ بوئین مناقصه یك مرحله‌ای
6 تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات رپرگذاری رودخانه های استان کردستان رودخانه های پارسانیان ،قزل اوزن،و حسین آباد مناقصه یك مرحله‌ای
7 مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهداری طرح های توسعه منابع آبی استان مناقصه یك مرحله‌ای
8 مناقصه عمومی خرید، بارگیری،حمل ،باراندازی و تحویل مواد و مصالح پوشش های حفاظتی داخلی و خارجی سرجوش لوله های فولادی شبکه اصلی آبیاری مریوان- مناقصه یك مرحله‌ای
9 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه پمپاز بوئین استعلام
10 عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: